Результати вступу на навчання за кошти державного та регіонального замовлення за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2021 році
Здобуття вищої юридичної освіти здійснюється за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на освітніх рівнях молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. Підготовка майбутніх юристів здійснюється за кошти державного і місцевих бюджетів та за кошти фізичних чи юридичних осіб.
Цьогоріч обсяг державного замовлення бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» став меншим, ніж був минулого року, і для закладів вищої освіти, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) становив для бакалаврів 980 місць, а для магістрів 714 місць. Крім того, відповідно до Умов прийому у 2021 році до широкого конкурсу включені також місця, які були затверджені для інших державних замовників, окрім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.
Переглянути PDF
пов'язані публікації