Христина Буртник

лютий 2021
Що приховувала
судова влада
у 2020 році?
Щороку Фундація DEJURE аналізує, які рішення суди приймали у справах, де запитувачі оскаржують порушення права на доступ до публічної інформації органами суддівського врядування: Вищою радою правосуддя (ВРП), Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС) та Державною судовою адміністрацією (ДСА). У цьому матеріалі розкажемо про рішення за 2020 рік та в якому напрямку розвивалась судова практика.
Попередні аналізи судових справ із доступу до публічної інформації, прийнятих щодо органів суддівського врядування, можна знайти за посиланнями:
Аналіз судових рішень, прийнятих у 2019 році,
Аналіз судових рішень, прийнятих у 2011-2018 роках.
Статистика
року
У 2020 році запитувачі набагато менше судились з органами суддівського самоврядування за доступ до публічної інформації, ніж у попередніх роках. Минулого року щодо ВККС та ДСА суди не ухвалили жодного рішення (у 2019 році суди ухвалили рішення щодо ВККС у 13 справах, а щодо ДСА – у 1 справі). Що стосується ВККС то це, ймовірно, пов'язано з тим, що повноваження членів цього органу були припинені на підставі закону, а новий склад так і не був обраний. Проте кілька справ щодо цих органів наразі все ще перебувають на розгляді у судах (зокрема, справа № 640/12250/20 щодо скасування наказу ДСА про встановлення плати за сканування документів, які надаються на запит (аналогічна справа ініційована і щодо ВККС), справа № 9901/76/19 щодо неоприлюдення ВККС рішень за період 2011-2019 роки тощо).
Натомість зросла кількість рішень у справах, де відповідачем виступає ВРП: таких справ у 2020 році було 8. З них у 6 справах суди ухвалили рішення на користь запитувачів (в т. ч. 2 задовольнили частково). Для порівняння: у 2019 році таких справ щодо ВРП було лише 2, обидві вирішені на користь позивачів.
Вказана кількість справ, в яких було прийняте хоч одне рішення по суті спору
Рішення-прогрес року:
вибірка інформації не є її створенням та застосування практики ЄСПЛ
Найпрогресивнішим, на нашу думку, є рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (далі – КАС ВС) у справі № 9901/105/20 та залишене без змін постановою Великої Палати Верховного Суду (далі – Велика Палата ВС). Запитувач просив ВРП надати інформацію щодо подань ВККС про звільнення суддів за результатами проходження ними кваліфоцінювання як таких, що не відповідають займаним посадам. Інтерес до такої інформації з боку громадськості й на сьогодні залишається досить високим, адже вона стосувалась оновлення суддівського корпусу і проведення судової реформи загалом.

ВРП надала певну статистичну інформацію щодо їх кількості, проте відмовилась вказати дати надходження цих подань ВККС, імена членів ВРП, на яких вони (були) розподілені, а також суддів, щодо яких ВРП розглянула (чи не розглянула) такі подання.

Прогресивним це рішення є, по-перше, через те, що КАС ВС дійшов висновку, що ВРП володіла запитуваною інформацією, адже у відповідь на запит змогла надати статистичну інформацію. КАС ВС визнав, що вибірка інформації із кількох документів, яку повинна була зробити ВРП, не є створенням інформації. Отже, ВРП зобов'язана була знайти, вибрати та надати інформацію на запит, а не створювати її.

По-друге, у даній справі КАС ВС застосував до конкретних обставин правові позиції Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), викладені у справі «Угорський Гельсінський комітет проти Угорщини» (Magyar Helsinki Bizottsag v. Hungary, заява № 18030/11). Такий підхід до вирішення спору є важливим для розвитку всієї судової практики з доступу до публічної інформації.

КАС ВС звернув увагу, що відмовляючи у наданні інформації, розпорядники зобов'язані оцінювати суспільний інтерес у запитуваній інформації. На додаток, КАС ВС вказав, які саме критерії можуть свідчити про суспільний інтерес та застосував їх до даної справи, оцінивши: мету запиту, роль запитувача, природу інформації та її готовність. Це рішення підтримано Великою Палатою ВС 10 грудня 2020 року і є остаточним.
Рішення-декаданс року: відкриту інформацію
віднесено до службової
Кроком назад у розвитку судової практики, на нашу думку, є рішення у справі № 9901/172/20, що стосувалась ненадання на запит протоколів засідання ВРП та її Дисциплінарної палати. КАС ВС підтримав позицію ВРП і визнав таку інформацію службовою та такою, що не може бути надана запитувачу (ВРП внесла цю інформацію до Переліку службової інформації та своїм Регламентом обмежила доступ до неї, дозволивши надавати лише особам, які мають право оскаржити рішення ВРП чи Дисциплінарної палати).

Проте, відповідно до Закону «Про публічну інформацію» такі документи не можуть бути віднесені до службової інформації, адже не відповідають всім ознакам такого виду інформації, передбаченим у ст. 9 цього Закону, а саме: ця інформація не передує обговоренню і прийняттю рішення.

Протоколи засідань дисциплінарних палат ВРП та ВРП є такими, що фіксують інформацію про події, які вже відбулися, та про прийняті ВРП чи її органами рішення на цих засіданнях. Наявна інформація в них є остаточною та незмінною. Вони не передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень: вони є формою фіксації проведених засідань та обговорень, а також формою фіксації вже прийнятих на них рішень. До того, відповідно до ч. 8 ст. 30 Закону «Про Вищу раду правосуддя», особи, присутні в залі засідання ВРП, мають право робити письмові записи, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. А це означає, що доступ до цієї інформації не є обмеженим.

У цій справі уже відкрито апеляційне провадження, тому у Великої Палати ВС є шанс виправити ситуацію та не допустити ще більшого декадансу.
Рішення-дилема року:
право скаржника v.
право запитувача
Проблемою для судів стало розмежування права запитувача (будь-якої особи) на доступ до публічної інформації та право скаржника (особа, яка подала дисциплінарну скаргу) на отримання інформації.

Так, п. 6.7 Регламенту ВРП передбачено, що витяг із протоколу засідання або копія технічного запису розгляду дисциплінарної справи надається особі, яка має право оскаржити рішення Ради чи Дисциплінарної палати, за її клопотанням. Водночас відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» така інформація є публічною і відкритою, а отже повинна надаватись будь-якій особі.

І якщо у справі № 9901/172/20 КАС ВС звертав увагу на положення Регламенту, як на аргумент віднесення інформації до службової, то у справі № 9901/598/19 прямо зазначив, що посилання ВРП на Регламент є не прийнятним, а ВРП діяла не на підставі Закону «Про доступ до публічної інформації». У цій справі КАС ВС визнав порушення права запитувача на доступ до публічної інформації.

Варто також звернути увагу на справу № 9901/103/20. В ній оскаржувалась відмова ВРП надати скаржнику матеріали судової справи про адміністративні правопорушення, що знаходились у матеріалах дисциплінарного провадження, відкритого щодо судді. І хоча інформація запитувалась не на підставі Закону «Про доступ до публічної інформації», КАС ВС все ж застосував цей Закон при вирішенні справи. Він фактично дійшов висновку, що матеріали дисциплінарної справи є публічною інформацією і вони можуть містити інформацію з різним режимом доступу до неї. Як наслідок, суд визнав протиправною відмову ВРП надатиі матеріали справ про адміністративні правопорушення, в частині безпосередньо пов`язаних з дисциплінарною скаргою та які не становлять інформацію з обмеженим доступом.

Як далі суди будуть співвідносити право запитувача і право скаржника на отримання інформації вирішить Велика Палата ВС, адже щодо всіх цих справ уже відкрито апеляційні провадження.
Рішення-креатив року: одноосібні ухвали членів ВРП
не є рішеннями ВРП
Свій «креатив» проявили судді у справі № 9901/104/20. У ній оскаржувалось неоприлюднення ухвал про залишення без розгляду та повернення дисциплінарних скарг, постановлених одноосібно членами Дисциплінарних палат – доповідачами.

Здавалось би, рішення очевидне – відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» розпорядники зобов'язані оприлюднювати свої «нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії». Проте КАС ВС дійшов висновку, що одноособові ухвали членів ВРП не є рішеннями дисциплінарного органу чи ВРП, а отже у розпорядника немає обов'язку оприлюднювати їх на сайті.

Такий креатив можна було б вважати логічним, але далі у рішенні КАС ВС суперечить своїй позиції. Розглядаючи питання чи є інформація у вказаних ухвалах службовою, КАС ВС зазначив, що така інформація «не може міститися в правових актах суб`єктів владних повноважень - нормативних чи індивідуальних. Такі акти є рішеннями в розумінні статті 9 Закону «Про доступ до публічної інформації» і відповідно службова інформація може міститись лише в документах, які передували їх прийняттю».

Фактично КАС ВС дійшов висновку, що одноособові ухвали, прийняті членом ВРП, є публічною інформацією, яка не може бути віднесена до службової інформації. І КАС ВС розглянув питання чи є в ухвалах службова інформація, як щодо актів/ухвал ВРП (належного розпорядника інформації), а не якогось іншого органу.

Зазначимо також, що приймаючи ухвалу, член дисциплінарної палати ВРП не діє як самостійний орган чи посадова особа: він реалізує свої повноваження як члена Дисциплінарної палати в рамках складу Дисциплінарної палати – колегіального органу ВРП, створеного з метою розгляду дисциплінарних проваджень щодо суддів. Тобто, його одноосібна ухвала – це ухвала Дисциплінарної палати, членом якої він чи вона є. Тому такі ухвали є рішеннями розпорядника інформації, які вони зобов'язані оприлюднювати. Наразі у цій справі відкрито апеляційне провадження.
Справи щодо ВРП
у 2020 році
Нижче наведемо короткий опис усіх справ з доступу до публічної інформації, щодо яких були прийняті рішення у 2020 році.
Справа № 9901/104/20
Що оскаржували?
Аргументи ВРП
Позиція суду
Неоприлюднення ухвал про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги, постановлених одноосібно членом Дисциплінарної палати – доповідачем.
На офіційному веб-сайті ВРП оприлюдненню підлягають лише рішення, які ухвалені колегіально – ВРП або її Дисциплінарними палатами. Оприлюднення одноособових ухвал членів ВРП про залишення без розгляду та повернення дисциплінарних скарг Закон «Про Вищу раду правосуддя» та Регламент ВРП не передбачають. Такі ухвали є службовою інформацією відповідно до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Вищій раді правосуддя.
Закон «Про Вищу раду правосуддя» не містить вимог щодо оприлюднення ухвал члена Ради. Оскільки такі ухвали є актами індивідуальної дії, вони не можуть містити службової інформації.
Справа № 9901/105/20
Що оскаржували?
Аргументи ВРП
Позиція суду
Ненадання інформації про суддів, вказаних у листі ВККС, щодо яких:
  1. до ВРП надійшли подання про звільнення суддів та члена ВРП, на розгляді якого перебувають чи перебували такі подання;
  2. ВРП винесла рішення про звільнення /про відмову у звільнені/ про залишення без розгляду подання ВККС про звільнення суддів.
Запитувана інформація не була отримана або створена в процесі виконання ВРП своїх повноважень, а відповідно й не перебуває у її володінні. Сформувати інформацію за визначеними критеріями покладає на розпорядника додаткове навантаження, що не передбачено вимогами Закону «Про доступ до публічної інформації».
Надана у відповідь на запит статистика свідчить про облік матеріалів. Отже, вказана інформація була отримана, оброблена та проаналізована ВРП, є заздалегідь відображена або задокументована відповідними засобами і на відповідних носіях та є зафіксованим продуктом діяльності. Адміністративні труднощі, які склалися у внутрішньо організаційній діяльності ВРП, що не дозволяли провести «узагальнення чи аналітичну обробку даних», не повинні перешкоджати у наданні доступу до публічної інформації, яка є предметом значного суспільного інтересу.
Справа № 9901/116/20
Що оскаржували?
Аргументи ВРП
Позиція суду
Неоприлюднення набору відкритих даних (рішення ВРП) після встановленого законодавством строку.
Самі по собі строки поза зв'язком із конкретною правовою ситуацією, набором фактів, умов та обставин, за яких розгорталися події, не мають жодного значення. На веб-сайті Державного агентства з питань електронного урядування України ВРП створила електронний кабінет. Модуль повністю досі не реалізовано з технічних причин. Оприлюднення інформації у формі наборів відкритих даних потребує залучення додаткового часу та людських ресурсів, які мають відповідні технічні навички, та змін у розподілі обов`язків серед підрозділів ВРП.
Норма законодавства щодо оприлюднення інформації у форматі відкритих даних є обов'язковими для виконання, та не передбачають умов чи можливості їх часткового виконання або відкладення виконання на майбутнє.
Справа № 9901/170/20
Що оскаржували?
Аргументи ВРП
Позиція суду
Ненадання інформації:

  1. електронні копії пояснень судді та документів, які були створені самою ВРП, а також отримані при вчиненні дій з метою перевірки обставин та отримання відповіді на питання, стали підставою для відкладення розгляду питання про внесення подання Президенту про призначення судді до Верховного Суду;
  2. перелік вказаних вище дій, які вчиняла ВРП з метою перевірки;
  3. електронну копію протоколів засідання ВРП у частині розгляду питання щодо кандидатури судді.


Інформація, яка міститься у матеріалах щодо внесення подань Президенту про призначення суддів на посади, визначена у ВРП як службова. Письмовий документ (пояснення судді) у ВРП відсутній. Регламентом ВРП визначено, що витяг із протоколу засідання або копія технічного запису надається особі, яка має право оскаржити рішення Ради чи Дисциплінарної палати, за її клопотанням.
У запиті й у відповіді не вказані конкретні документи. ВРП відносить всю інформацію, яка знаходиться у справі щодо призначення судді на посаду, до службової інформації не виокремлюючи будь-який документ, що суперечить вимогам Закону «Про доступ до публічної інформації».

Оскільки у ВРП є дискреційні повноваження щодо наведення у відповіді її мотивів та обґрунтувань, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню та належним способом захисту порушеного права є визнання відмови ВРП протиправною та зобов`язання відповідача повторно розглянути запит.
Справа № 9901/172/20
Що оскаржували?
Аргументи ВРП
Позиція суду
Ненадання інформації:

  1. текст протоколу (витягу) засідання дисциплінарної палати ВРП в частині розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді КАС ВС;
  2. текст протоколу (витягу) засідання дисциплінарної палати ВРП в частині розгляду питання про порушення дисциплінарного провадження стосовно Голови ДСА.
На засіданні ВРП не розглядалось питання та не ухвалювалося рішення, яке б стосувалося прав позивача. Відповідно до п. 6.7 Регламенту ВРП витяг із протоколу засідання або копія технічного запису розгляду дисциплінарної справи надається особі, яка має право оскаржити рішення Ради чи Дисциплінарної палати, за її клопотанням.
Зміст протоколу службовою інформацією, яка може бути надана обмеженому колу заінтересованих осіб, що є учасниками дисциплінарного провадження. Оприлюднення службової інформації, яка не є кінцевим самостійним рішенням, за наявності загального та необмеженого доступу широкого кола осіб до остаточного рішення щодо судді Верховного Суду та Голови ДСА, могло б завдати шкоди, яка переважала суспільний інтерес в отриманні відповідної інформації, а тому відповідне обмеження відповідало ознаці необхідності у демократичному суспільстві.
Справа № 9901/190/20
Що оскаржували?
Аргументи ВРП
Позиція суду
Ненадання інформації про суддів, вказаних у листі ВККС, щодо яких:

  1. до ВРП надійшли подання про звільнення суддів та члена ВРП, на розгляді якого перебувають чи перебували такі подання;
  2. ВРП винесла рішення про звільнення /про відмову у звільнені/ про залишення без розгляду подання ВККС про звільнення суддів.


Запитувана інформація не була отримана або створена в процесі виконання ВРП своїх повноважень, а відповідно й не перебуває у її володінні. Сформувати інформацію за визначеними критеріями покладає на розпорядника додаткове навантаження, що не передбачено вимогами Закону «Про доступ до публічної інформації».
Запитувана інформація знаходиться у володінні ВРП. З огляду на суспільний інтерес така інформація повинна бути надана (аргументи КАС ВС аналогічні, як у справі № 9901/105/20).
Справа № 9901/275/20
Що оскаржували?
Аргументи ВРП
Позиція суду
Ненадання доступу до системи обліку публічної інформації (в частині, де міститься інформація про прийняті членами ВРП одноосібні ухвали про залишення дисциплінарних скарг без розгляду та повернення їх скаржникам).
Повідомлено про централізовану реєстрацію документів, справ, звернень у ВРП шляхом оформлення реєстраційно-контрольної картки з використанням автоматизованої форми реєстрації документів (КП «Д-3»), порядок доступу до КП «Д-3» та системи обліку публічної інформації ВРП.
Комп`ютерна програма, в якій ВРП реєструє документи, не є системою обліку публічної інформації, яку ВРП зобов'язана вести відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації». На сайті ВРП відсутня така система, її існування не було доведено відповідачем. Оскільки ВРП неналежно розглянула запит, КАС ВС вважав передчасним задоволення позову про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язав ВРП розглянути такий запит.
Справа № 9901/598/19
Що оскаржували?
Аргументи ВРП
Позиція суду
Ненадання електронної копії технічного запису засідання ВРП в частині розгляду питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв`язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.
Запитувана інформація не могла бути надана, оскільки на засіданні ВРП, не розглядалось питання та не ухвалювалося рішення, яке б стосувалося прав позивача. Відповідно до п. 6.7 Регламенту ВРП суддя витяг із протоколу засідання або копія технічного запису розгляду дисциплінарної справи надається особі, яка має право оскаржити рішення Ради чи Дисциплінарної палати, за її клопотанням.
Відповідач порушив право позивача на доступ до публічної інформації, оскільки встановлених законом підстав для такої відмови не було. Враховуючи, що інформація, якої стосувався запит, є публічною інформацією з вільним доступом, посилання відповідача на п. 6.7 Регламенту в обґрунтування доводу про правомірність поведінки щодо розгляду запиту позивача є не прийнятним.