Етичне питання: як викладати етику майбутнім правникам?
Аналітичний звіт присвячений дослідженню стану ви-
кладання етики в правничих школах України. Проана-
лізовано освітні програми, навчальні плани та програ-
ми навчальних дисциплін з етики в правничих школах
і сформульовано рекомендації стосовно подальшого
розвитку та вдосконалення викладання етики май-
бутнім правникам. Звіт буде корисним лідерам прав-
ничих шкіл, управлінцям і політикам, зацікавленим
якістю правничої освіти в Україні, а також студентам й
абітурієнтам правничих шкіл.

АВТОР:
Данііл Попков, експерт проєкту «Адвокація та комуні-
кація судової реформи в Україні», юрист
Переглянути PDF
пов'язані публікації