Андрій химчук

24 березня 2020 року
Що приховувала
судова влада
в 2019 році?
Вступ
На початку 2019 року Фундація DEJURE опублікувала аналітичний звіт «Що приховує від нас судова влада?». В ньому ми проаналізували спори щодо доступу до публічної інформації із органами суддівського врядування (ОСВ) — Вищою радою правосуддя (ВРП), Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС), та Державною судовою адміністрацією (ДСА). Звіт охопив судові рішення, наявні в Єдиному державному реєстрі судових рішень на початок грудня 2018 року.

Через рік ми вирішили перевірити чи стала судова влада відкритішою та прозорішою. Тому проаналізували всі спори громадян з ВРП, ВККС, та ДСА щодо публічної інформації в яких суди приймали рішення протягом 2019 року, та підготували їхні короткі описи. Ну а для тих, в кого немає часу або ж бажання знайомитися зі справами – ми виокремили ситуації, в яких є сенс судитися з ОСВ, а в яких - нема, та найцікавіші зі справ.
Статистика року
Найзліснішим порушником права на доступ до публічної інформації у 2019 році виявилася ВККС. Щодо неї суди прийняли 13 рішень. У 9 випадках вони задовольняли позови повністю, або ж частково (1 з цих рішень станом наразі оскаржується, а тому ще не набрало законної сили), а відмовляли у позові лише 4 рази (ще 1 рішення з проаналізованих було прийнято ще у 2018 році, однак набрало законної сили на початку 2019-го року). При цьому, 2 справи, де суди відмовили, були вельми суперечливими. Про це свідчить низка окремих думок суддів Великої Палати Верховного Суду (ВП ВС) в цих справах. В 1 справі провадження було закрито.

Значно меншу кількість рішень суди прийняли щодо ВРП – лише 2, де в обох випадках задовольнили позовні вимоги. Що цікаво, в обох справах предмети спору були ідентичними та стосувалися неповідомлення ПІБ члена ВРП-доповідача, на розгляді якого перебуває дисциплінарна скарга щодо певного судді.

І, нарешті, у 2019 році до ДСА подавали лише один позов, щодо ненадання відповіді на запит. Його суд задовольнив у зв'язку з недоведеністю того факту, що ДСА надсилала відповідь запитувачу, яка стверджувала, що робила це.
Рішення-прогрес року
Найважливіше рішення 2019 року, на нашу думку, ухвалив Касаційний адміністративний суду у складі Верховного Суду (КАС ВС) у справі № 9901/76/19. Цим рішенням суд зобов'язав ВККС опублікувати на своєму веб-сайті всі рішення, які та прийняла, починаючи з 13.01.2011 (дата набрання чинності ЗУ «Про доступ до публічної інформації»). На момент подання позову на сайті ВККС в розділі «Рішення Комісії» було лише 3 рішення, прийнятих ще в 2016 році. Наразі ж цей розділ сайту порожній. Окремі рішення ВККС можна знайти лише на Google Drive в досьє суддів (кандидатів у судді). За підрахунками КАС ВС, має бути опубліковано більше 11 тисяч рішень ВККС.

Якщо рішення системно не публікуються - є ризик, що орган може приховувати, або ж таємно змінювати власні рішення. Відсутність рішень на сайті також утруднює вільний доступ до них: доводиться кожного разу запитувати їх у ВККС. В свою чергу, це створює додаткові незручності як для зацікавлених у рішеннях осіб, так і збільшує навантаження на відділ ВККС по роботі з інформацією. Також часто на запит неможливо отримати вибірку рішень за певними ознаками. Публікування усіх рішень ВККС вирішило б цю проблему, адже кожен міг би самостійно робити потрібну йому вибірку та аналізувати роботу органу.

ВККС оскаржила рішення КАС ВС до ВП ВС, тому воно ще не набрало законної сили. Сподіваємось, що це рішення якнайшвидше набере законної сили та змусить ВККС припинити десятирічне ігнорування закону.
Рішення-декаданс року
Найбільш абсурдним рішенням 2019 року є рішення ВП ВС у справі № 9901/925/18. Справа стосувалась надання ВККС переліку автоматизованих інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних, до яких комісія має безпосередній доступ. Про наявність такого доступу свідчить ч. 3 ст. 23 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». Такий перелік дозволив би дізнатися, які можливості має ВККС під час суддівських конкурсів/кваліфікаційного оцінювання суддів. Наприклад, чи можуть її члени самостійно, безпосередньо під час співбесіди з одним із кандидатів, перевірити підозри щодо недекларування майна.

Однак, на думку більшості суддів ВП ВС, комісія не зобов'язана повідомляти перелік таких реєстрів на запит, бо… його не виписано в окремому документі ВККС. Складання такого переліку – це вже створення нової інформації, чого ВККС не зобов'язана робити.

Третина суддів (6 із 18), які розглядали справу, висловили у ній окрему думку. В них судді слушно зазначають, що розпорядник має надавати не лише ту інформацію, яку створив, а й ту, що виникла в процесі виконання ним своїх повноважень. Надання такої інформації не передбачає створення нової, а лише зведення та узагальнення існуючої.

Деякі судді також зауважили, що очевидним є те, що ВККС не може мати заздалегідь підготовлені відповіді на всі запити. Але це не означає, що вона має право відмовляти посилаючись на те, що зведення в рамках однієї відповіді інформації щодо різних питань є створенням нової інформації

Таке рішення ВП ВС створило дуже небезпечний прецедент. Посилаючись на нього, розпорядники інформації можуть відмовитись надавати певну інформацію, якою вони хоч і володіють, однак не у формі єдиного документу, як от статистики, чи будь-яких інших неоформлених даних.
Дилема року
Закон вимагає, щоб публічна інформація на запит надавалась протягом 5 робочих днів. Однак він не дає відповіді на питання, що робити, якщо строк порушений, але при цьому запитувана інформація все ж надана пізніше? Що має робити суд, особливо якщо відповідач надав інформацію під час судового розгляду?

Думки суддів з цього питання різнилися. Одні вважали, що несвоєчасність надання інформації можна оскаржувати виключно у разі наявності обґрунтованого інтересу позивача в такому оскарженні, та що суд в своєму рішенні не може обмежитись виключно констатацією факту порушення. Інші ж стверджували, що констатація факту порушення є належним та ефективним захистом порушеного права.

Крапку в цьому питанні в березні минулого року поставила ВП ВС, яка підтримала другу позицію. Але навіть після цього судді КАС ВС допускали факти ігнорування правової позиції ВП ВС, закриваючи провадження у справах, де єдиним порушенням було/залишалось порушення строку надання відповіді на запит.
Креатив року
Донедавна, коли розпорядник інформації дуже не хотів надавати її на запит – то зазвичай відмовляв із посиланням на те, що вона є «службовою». Така відмова є незаконною, адже розпорядники інформації мають проводити «трискладовий тест»(трискладовий тест – це алгоритм визначення того, чи необхідно обмежувати доступ до певної публічної інформації (ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації») щодо неї, і лише за його результатами надавати інформацію чи відмовляти в наданні. Однак такі очевидно незаконні відмови рідко підтримувались судами, через що ОСВ несли часові, грошові, та репутаційні втрати.

Ми помітили креативний вихід з таких ситуацій – ОСВ перестали збирати певну інформацію, до якої запитувачі можуть мати особливий інтерес. Принаймні вони так заявляють.

В минулому ВККС на своїх засіданнях публічно оголошувала кількість голосів «ЗА» та «ПРОТИ» щодо осіб, рекомендованих до призначення суддями, наприклад, під час конкурсу до Верховного Суду. А під час конкурсу до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) комісія перестала збирати таку інформацію. Таким чином, у конкурсі до ВАКС суспільство втратило можливість всесторонньо оцінити роль Громадської ради міжнародних експертів в процесі «ветування» кандидатів. Зокрема, можна було би побачити, щодо яких кандидатів думки ВККС та ГРМЕ розійшлися, а щодо яких були одностайними, та наскільки частими були такі ситуації.

Втім, колишній склад ВККС поширив підхід «незбирання» й на інші суддівські конкурси та кваліфікаційне оцінювання суддів. Оспорювати таку позицію органу майже неможливо, адже закон не містить чітких вказівок щодо того, які дані під час конкурсів ВККС має фіксувати. Новий склад ВККС може як продовжити так і змінити таку креативну практику.
Судитися з ОСВ чи ні?
Для вельми заклопотаних людей, на основі нашого аналізу рішень за 2019 рік, ми зробили коротку підбірку тих порушень/обмежень у доступі до інформації, які мають судову перспективу, та які такої не мають.
судитися
Щодо чого є сенс судитися?
Зі всіма ОСВ:
 • відмова у доступі до службової інформації без застосування «трискладового тесту» (справа № 9901/478/18);

 • ненадання інформації протягом 5 робочих днів
  (справа № 9901/989/18, № 800/369/17);


 • продовження строку надання відповіді на невизначений строк/без обґрунтування необхідності продовження (справа № 9901/133/19);

 • непублікування рішень на офіційному веб-сайті
  (справа № 9901/76/19).

З ВККС:
 • ненадання документів, які мали б бути в суддівських досьє, але які туди не додані (справа № 9901/924/18);

 • ненадання рішення щодо кандидата/судді за результатами проходження конкурсу/кваліфоцінювання (справа № 9901/924/18);

 • ненадання інформації щодо члена ВККС, відповідального за розгляд повідомлень про недостовірні відомості у декларації родинних зв'язків/доброчесності судді (справа № 9901/249/19).
З ВРП:
 • ненадання інформації щодо членів ВРП-доповідачів за дисциплінарними скаргами (справа № 9901/510/18, № 9901/478/18).
не судитися
Щодо чого нема сенсу судитися?
З ВККС:
 • ненадання переліку автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, до яких ВККС має доступ (справа № 9901/925/18) (зі зміною складу Великої Палати Верховного Суду ця правова позиція може змінитися);

 • ненадання протокольного рішення про проведення співбесіди із суддею в закритому режимі (справа № 9901/650/18) (зі зміною складу Великої Палати Верховного Суду ця правова позиція може змінитися);

 • ненадання інформації про кількість членів ВККС, які голосували "ЗА" та ПРОТИ" в нарадчій кімнаті під час суддівських конкурсів/кваліфоцінювання суддів (справи № 9901/765/18, № 9901/622/18, № 9901/246/19) (можливо, новий склад ВККС відновить практику фіксування такої інформації);

 • ненадання рейтингових балів кандидата у судді/судді за результатами проходження конкурсу/кваліфоцінювання з розбивкою на окремі складові (критерії) (справа № 800/369/17, № 9901/293/19).
Спори із ВККС
Справа № 9901/765/18
Cудове рішення у цій справі не аналізувалось у зв'язку з відсутністю в ЄРСР станом на дату підготовки попередньої публікації.
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
 • інформацію щодо кількості членів ВККС, які проголосували «ЗА» та «ПРОТИ» рішення, на підставі якого особу рекомендовано призначити суддю на посаду.
Положенням ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» не передбачено поіменного голосування членами ВККС під час засідань, а тому такою інформацією ВККС не володіє.
ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»/Регламент ВККС не передбачають поіменного голосування членів ВККС під час засідань та/або обов'язку фіксування такої інформації в процесі здійснення своїх повноважень. Рішення ВККС ухвалюються більшістю голосів та не передбачають фіксування інформації про персональне голосування, зокрема про кількість членів, які проголосували «ЗА» чи «ПРОТИ». Крім того, законодавством не встановлено обов'язку відображення у протоколі засідання ВККС таких даних.
Справа № 9901/622/18
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
 • інформацію щодо кількості членів ВККС, які проголосували «ЗА» та «ПРОТИ» рішення, про рекомендування судді до призначення на посаду.
Положенням ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» не передбачено поіменного голосування членами ВККС під час засідань, а тому така інформація відсутня у володінні ВККС.
ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»/Регламентом ВККС не передбачено поіменного голосування членів ВККС під час засідань та/або обов'язку фіксування такої інформації в процесі здійснення своїх повноважень.
Справа № 9901/925/18
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
Окремі думки
 • перелік автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, до яких ВККС має безпосередній доступ.
Така інформація не створювалась ВККС та не повинна була створюватись, оскільки такий обов'язок не передбачений законодавством. Розпорядником такої інформації є держатель (адміністратор) відповідної автоматизованої інформаційної системи, реєстру, банку даних тощо.
Жодним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність ВККС, не передбачено обов'язку ВККС фіксувати окремим документом (документами) перелік систем, реєстрів та банків даних, до яких вона має безпосередній доступ. Вживати заходів щодо створення такої інформації з метою надання відповіді на запит не входить в обов'язки ВККС як розпорядника публічної інформації.
Ч. 3 ст. 93 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що члени ВККС та уповноважені працівники секретаріату мають безпосередній доступ до автоматизованих систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Ця норма свідчить про те, що ВККС має володіти інформацією про те, до яких систем вона має доступ, оскільки це безпосередньо стосується реалізації її повноважень.

Розпорядник публічної інформації може (і має своїм обов`язком) надати не лише ту публічну інформацію, яку він з огляду на свій правовий статус створив, а й ту, яка була отримана ним (розпорядником) в процесі виконання ним своїх обов`язків. Надання такої інформації не передбачає створення нової інформації, а лише зведення та узагальнення існуючої в рамках опрацювання та систематизації.

Очевидним є те, що ВККС не може мати заздалегідь підготовлені відповіді на всі запити, передбачені законодавством, які містять переліки різноманітних питань, але це не означає, що ВККС має право відмовляти у відповіді на такі запити з посиланням на те, що зведення в рамках однієї відповіді інформації щодо різних питань є створенням нової інформації.
Справа № 9901/924/18
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
 • копії усіх пояснень та доданих до них документів, які суддя надав ВККС під час проходження кваліфікаційного оцінювання;

 • копію рішення колегії ВККС за результатами проходження суддею кваліфікаційного оцінювання;

 • копію рішення ВККС, на підставі якого суддю рекомендували призначити на посаду. (Підставою для отримання вказаної інформації була її відсутність в матеріалах суддівського досьє.)
ВККС повідомила, що суддівське досьє особи розміщене на сайті ВККС у січні 2018 року, і після цього вказаний файл не оновлювався. Також зазначила, що згідно з Регламентом, рішення ВККС видаються лише особам, стосовно яких їх ухвалено.
Суд вказав, що відповідь ВККС не містить мотивів ненадання інформації (зазначено лише, що такі запитувані документи можуть містити конфіденційну інформацію). При цьому, запитувані документи були відсутні у вільному доступі на сайті ВККС станом на дату запиту, хоча відповідно до закону розпорядники мають обов'язок надавати та оприлюднювати інформацію. Разом з тим, суд зауважив відсутність у нього повноважень задовольнити позовні вимоги щодо ненадання копій документів, оскільки така інформація може підпадати під заборону її оприлюднення, і в такому разі її ненадання є правомірним. Суд прийшов до висновку, що належним способом захисту прав позивача буде визнання протиправним дій ВККС щодо ненадання обгрунтованої відповіді на запит та зобов'язання повторно його розглянути, надавши обґрунтовану відповідь.
Справа № 9901/550/18
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
Окрема думка
 • інформацію про ПІБ а також посаду особи у ВККС, відповідальної за розгляду повідомлень про зазначення членом ВККС недостовірних відомостей у деклараціях доброчесності та родинних зв'язків;
ВККС повідомила номери, за яким зареєстровані повідомлення, а також те, що їх розглянув Голова ВККС та спрямував їх до відповідного структурного підрозділу секретаріату. Пізніше, з прийняттям змін до власного Регламенту та на окремий запит, ВККС повідомила ПІБ члена ВККС, який був призначений відповідальним автоматизованою системою документообігу.
На думку суду, ВККС не повідомила такої інформації відразу, оскільки не створила її, а отже й не володіла нею. На час відповіді порядок розгляду ВККС звернень щодо порушень у цих деклараціях не передбачав визначення посадової особи, відповідальної за розгляд та ухвалення рішення за наслідками розгляду таких звернень. Разом з тим, ВККС повідомила цю інформацію тоді, коли вона з'явилась (змінився Регламент).
Надавши відповідь на запит, ВККС виправила порушення ЗУ «Про доступ до публічної інформації», чим поновила право позивача на отримання інформації до моменту його звернення до суду. Вимога про визнання протиправною бездіяльності суб'єкта владних повноважень може бути заявлена виключно разом з вимогою про зобов'язання відповідача вчинити певні дії, яка повинна бути спрямована на відновлення порушеного права. Враховуючи те, що ВККС виправила порушення, а повне поновлення права позивача – неможливе, суд мав би закрити провадження у справі.
Справа № 9901/989/18
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
 • вхідні реквізити заяви про відвід члену ВККС, поданої ГРД;

 • результати розгляду такої заяви;

 • документ за результатами розгляду заяви;

 • дата розміщення заяви у досьє кандидата до Верховного Суду.
ВККС взагалі не надала відповіді на запит. Вона пояснила це тим, що відповідальна особа ВККС не зареєструвала цей запит, а тому орган не знав про нього.

Після заявлення позову ВККС надала таку відповідь, зазначивши вхідні реквізити, а також те, що заяви ГРД про відвід не підлягають розгляду, а отже – й додаванню в суддівське досьє.
Право на доступ до публічної інформації включає в себе не тільки право на її отримання, а і на своєчасність отримання. Порушення права на своєчасність є невідновлюваним, тобто суд може лише констатувати порушення, а сам суб'єкт владних повноважень пропуск строку виправити не може. Звернення позивача з таким позовом спрямоване на забезпечення справедливої сатисфакції та належного відновлення порушеного права.
Справа № 800/369/17
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
Окрема думка
 • Рейтингову оцінку кандидата на посаду судді Верховного Суду з розбивкою на окремі складові (критерії);
ВККС надала рішення за результатами проходження кандидатом кваліфоцінювання з порушенням п'ятиденного строку
Не надавши відповідь на запит у встановлений ЗУ «Про доступ до публічної інформації» п'ятиденний строк, ВККС допустила протиправну бездіяльність. Захистити порушене право запитувача на своєчасне отримання інформації можливо лише шляхом визнання протиправною бездіяльності ВККС.
Надавши відповідь на запит, ВККС виправила порушення ЗУ «Про доступ до публічної інформації», чим поновила право позивача на отримання інформації до моменту його звернення до суду. Вимога про визнання протиправною бездіяльності суб'єкта владних повноважень може бути заявлена виключно разом з вимогою про зобов'язання відповідача вчинити певні дії, яка повинна бути спрямована на відновлення порушеного права. Враховуючи те, що ВККС виправила порушення, а повне поновлення права позивача – неможливе, суд мав би закрити провадження у справі.
Справа № 9901/650/18
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
Окремі думки
 • копію рішення ВККС про проведення співбесіди із суддею на закритому засіданні. (Варто зауважити, що запитуване рішення стосувалося співбесіди із суддею Волинського окружного адміністративного суду Віри Смокович, яка доводиться рідною сестрою Голови КАС ВС Михайла Смоковича. Цілком вірогідно, що цей факт вплинув на остаточне рішення у спорі. При цьому, в рамках її кваліфоцінювання Громадська рада доброчесності прийняла висновок невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики.)
У ВККС відсутня можливість надати таке рішення у зв'язку з наявними сімейними обставинами, таємниця яких охороняється законом, оскільки воно ухвалювалось без виходу до нарадчої кімнати.
Документальне оформлення (фіксація) рішення про задоволення заяви судді стосовно проведення співбесіди в закритому режимі у зв'язку з сімейними обставинами, таємниця яких охороняється законом, ВККС не здійснювала. При цьому, оцінка правомірності дій ВККС при обранні способу та форми прийняття і складення такого рішення знаходяться поза межами предмету позову щодо реалізації права на доступ до публічної інформації. ВККС, частково обмежуючи доступ до запитуваної інформації, виконувала свій позитивний обов'язок щодо захисту приватного життя судді.
Згідно з пунктами 4.12.2, 4.12.6 Регламенту ВККС, усі її рішення (в т. ч. протокольні) викладаються у письмовій формі. Протокольне оформлення не звільняє орган від обов'язку надавати на запит копії протоколу чи витягу з нього. Відповідь ВККС не можна вважати належним наданням інформації, оскільки запитувач просив надати безпосередньо рішення, а не повідомити причини його прийняття. Жодних відомостей про приватну інформацію таке рішення не містить, адже, виходячи зі його змісту, запитувач міг би ознайомитися лише з правовою підставою та висновками ВККС, якими обґрунтовано проведення закритого засідання. Відтак, запитувана інформація могла становити суспільний інтерес, а її ненадання порушило право позивача на вільне збирання та одержання інформації.
Справа № 9901/133/19
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
 • протокольні рішення колегій ВККС про винесення на розгляд ВККС у пленарному складі рішення про підтвердження судді (кандидата) здійснювати правосуддя у відповідному суді за наявності висновку ГРД.
ВККС продовжила строк надання відповіді на запит без зазначення строку продовження, а також без будь-якого обгрунтування такого продовження.
ВККС не зазначила підстав та обґрунтувань в підтвердження щодо необхідності продовження строку надання відповіді на запит позивача, що є прямим порушенням вимог частини ч. 4 ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Використати можливість ненадання запитуваної інформації в п'ятиденний строк можливо лише за умови, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, при цьому мотиви такого продовження мають бути належним чином обґрунтовані.
Справа № 9901/293/19
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
 • Бали кандидата на посаду судді АП ВАКС, виставлені ВККС за показником особистої компетенції в рамках критерію компетентності.
Документування балів кандидатів за фахову діяльність, особисту та соціальну компетентності окремо актами ВККС не передбачено та не здійснюється, а тому їх надання неможливе. Відповідь надіслана на 18 робочий день з дня отримання запиту.
Ані ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», ані Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання не містять обов'язку ВККС щодо окремого фіксування балів кандидатів на посаду судді за показниками, визначеними у п. 5 Глави 6 Положення. ВККС правомірно надала відповідь із зазначенням оцінки загального рівня компетентності кандидата (без деталізації по показникам). При цьому, мотивування оцінення показників з урахуванням внутрішнього переконання кожного члена ВККС та ВККС в цілому згаданими Законом та Положенням не передбачено. Разом з тим, не надавши відповідь на запит у п'ятиденний строк, ВККС допустила протиправну бездіяльність, та порушила право запитувача на своєчасне отримання інформації.
Справа № 9901/249/19
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
 • ПІБ члена ВККС, відповідального за розгляд повідомлення про недостовірність твердження у декларації доброчесності судді.
Інформацію про члена ВККС, що забезпечує розгляд цього повідомлення, до моменту проведення засідання ВККС щодо розгляду такого питання та/або затвердження результатів іспиту віднесено до службової. Розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди не лише особистим інтересам осіб, яким вона стосується, а й репутації системи правосуддя в цілому; негативні наслідки оприлюднення інформації перевищують суспільний інтерес в її отриманні; обмеження доступу, зокрема, до неї має на меті уникнення можливого впливу і тиску на членів ВККС під час виконання ними своїх повноважень.
Протокол автоматизованого розподілу, створений автоматизованою системою розподілу справ ВККС, не можна вважати службовим документом, адже він лише відображає результат автоматизованого визначення члена цього органу для проведення перевірки повідомлення. Наявна у конкретному протоколі інформація є остаточною та незмінною, вона не пов`язана зі змістом рішення члена ВККС щодо повідомлення та його висновками за результатами його перевірки. Відповідно, доступ до неї не може бути обмежений.
Справа № 9901/246/19
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
 • кількість голосів «ЗА» та «ПРОТИ» членів ВККС та окремо членів Громадської ради міжнародних експертів під час голосування за кандидатів до Вищого антикорупційного суду;
ВККС відмовилась надати інформацію, пославшись на положення власного Регламенту, згідно з якими членам ВККС, ГРМЕ та особам, які забезпечують переклад, заборонено розголошувати будь-яку інформацію щодо обговорення кандидата і голосування щодо його відповідності критеріям до посади судді ВАКС.
У відповіді ВККС не зазначила жодної з підстав для відмови у наданні інформації, передбачених ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Запитувана інформація є знеособленою та не стосується персональних результатів голосування членів ВККС та ГРМЕ, а тому, не охоплюється забороною, встановленою Регламентом ВККС. Фактично віднесши запитувану інформацію до інформації з обмеженим доступом, ВККС не застосувала «трискладовий тест». Хоча під час судового процесу ВККС пояснила, що така інформація нею не фіксувалась, суд наголосив, що така підстава для відмови у наданні інформації у відповіді запитувачу не зазначалась. В зв'язку з цим, суд зобов'язав ВККС повторно розглянути запит з урахуванням правової позиції суду.


Справа № 9901/264/19
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
 • засвідчена копія рішення за результатами спільного засідання ВККС та ГРМЕ.
ВККС надіслала запитуване рішення, однак з порушенням 5-денного строку на близько 20 днів.
Провадження у справі варто закрити, оскільки вимога про визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень може бути заявлена лише разом з вимогою про зобов`язання відповідача вчинити певні дії, спрямовані на відновлення порушено права. Оскільки відбулося відновлення порушеного права і копія рішення надіслана позивачеві, а іншого способу відновлення порушеного права не існує, то встановлення факту бездіяльності протягом певного часу у минулому, не відповідає меті звернення до суду та завданням адміністративного судочинства.
Справа № 9901/76/19
Що запитували?
Відповідь ВККС
Позиція суду
 • вимагали опублікувати всі рішення на офіційному веб-сайті, прийняті ВККС у період з 09.05.2011 по 10.02.2019 (за виключенням окремих, які опубліковані)
У відповідь на заяву позивача про вжиття заходів щодо оприлюднення всіх рішень на офіційному веб-сайті ВККС зазначила, що не оприлюднює такі, та що законом не встановлено обов`язку розпорядника інформації оприлюднювати рішення у формі безпосереднього тексту в повному обсязі.
П. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати, зокрема, нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), на офіційному веб-сайті. Тлумачення п. 2 ч. 1 цієї статті як такого, що зобов`язує оприлюднювати на своїх веб-сайтах повні тексти прийнятих ними правових актів, найповніше відповідає визначеним цілям і принципам механізму доступу до публічної інформації. З урахуванням цього, належним способом порушеного права позивача буде зобов'язання ВККС оприлюднити на своєму веб-сайті тексти усіх прийнятих нею актів з 13.01.2011, дати набрання чинності ЗУ «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням обмежень, встановлених цим законом.
Спори із ВРП
Справа № 9901/510/18
Що запитували?
Відповідь ВРП
Позиція суду
 • інформацію щодо члена ВРП, на розгляді якого знаходиться дисциплінарна скарга стосовно судді.
Інформація, яка стосується питань автоматизованого розподілу матеріалів між членами ВРП та міститься в протоколі, створеному автоматизованою системою, є службовою інформацією відповідно до переліку відомостей, що становлять службову інформацію у ВРП, затвердженого Наказом голови ВРП. Вона є такою до моменту її оприлюднення на офіційному веб-сайті ВРП, оскільки такий документ передує прийняттю рішення членом Дисциплінарної палати щодо скарги.
Протокол автоматизованого розподілу, створений автоматизованою системою розподілу справ ВРП, не можна вважати службовим документом, адже він лише відображає результат автоматизованого визначення члена цього органу для проведення перевірки дисциплінарної скарги. Наявна у конкретному протоколі інформація є остаточною та незмінною, вона не пов'язана зі змістом рішення члена ВРП щодо скарги та його висновками за результатами її перевірки. Віднесення цієї інформації до переліку відомостей, що становлять службову інформацію у ВРП, не означає, що така інформація стає службовою в розумінні ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
Справа № 9901/478/18
Що запитували?
Відповідь ВРП
Позиція суду
 • інформацію щодо члена ВРП, на розгляді якого знаходиться дисциплінарна скарга стосовно судді.
Витребувана інформація належить до службової інформації відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а тому надання її запитувачу не є можливим.
Протокол автоматизованого розподілу є документом, що відображає результат здійснення розподілу матеріалів, які надійшли на адресу ВРП, між її членами, та не містить інформації, яка, відповідно до ст. 9 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом (службової інформації). Обмеження доступу до конкретної інформації допускається лише якщо в розумінні п. 1 ч. 1 ст. 9 згаданого Закону вона належить до службової та за умови застосування «трискладового тесту».
Спори із ДСА
Справа № 826/3523/17
Що запитували?
Відповідь ДСА
Позиція суду
 • інформацію щодо автоматизованого розподілу адміністративних справ у Києво-Святошинському районному суді Київської області за певні часові проміжки.
ДСА стверджувала, що надала відповідь на запит, та що окремими категоріями запитуваних відомостей вона не володіє.
ДСА не надала доказів, які б підтверджували надання відповіді на звернення та запити позивача про надання публічної інформації. З наданих ДСА реєстрів поштових відправлень не вбачається що саме направлено та коли, штампу з пошти на реєстрах немає.
Матеріал підготовлений за фінансової підтримки National Endowment for Democracy (NED). Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію NED.