Суддівська (не)залежність: уроки суддівського врядування для країн Східного партнерства
Звіт присвячено дослідженню результатів діяльності органів суддівського врядування, що відповідають за добір суддів та розгляд скарг про вчинення суддями дисциплінарних проступків, у країнах Східного партнерства, які об'єднує перехідний стан економіки і тоталітарне радянське минуле.

Мета звіту — надати рекомендації щодо підходів до формування складу органів суддівського врядування у вказаних країнах.

Для досягнення зазначеної мети проведено аналіз досвіду результатів діяльності подібних державних органів у Молдові, Грузії та Україні. У названих країнах у період з 1991 року здійснювалися неодноразові спроби як масштабних, так і точкових судових реформ. Останні за часом проведення реформи в усіх випадках базувалися на принципі, що більшість членів у складі органів суддівського врядування має обиратися суддівською спільнотою.

Основними критеріями оцінки результатів діяльності державних органів суддівського врядування виступив рівень суспільної довіри до суддів у вказаних країнах, а також висновки експертів щодо незалежності вказаних органів від політичного впливу, неупередженості й ефективності здійснення ними своїх функцій, відповідності їхньої діяльності суспільним очікуванням від реформування судової влади.
Переглянути PDF
пов'язані публікації