Основні шляхи реформування правничої (юридичної) освіти в Україні
Якість вищої юридичної освіти в Україні не задовольняє абсолютну більшість роботодавців (як серед приватного сектору, так і серед органів державної влади) через те, що випускники юридичних факультетів ЗВО мають вкрай недостатній рівень володіння практичними навичками.

Метою звіту є виокремлення і опис найголовніших інструментів для реформування вищої юридичної освіти відповідно до потреб юридичної практики та зважаючи на інтеграцію України до Європейського Союзу.
Переглянути PDF
пов'язані публікації