Діяльність комерційних суддів у Німеччині.
Історія та перспективи відновлення діяльності комерційних суддів в Україні із застосуванням німецького досвіду
У центрі цього звіту робота змішаного складу суду для вирішення комерційних спорів, до якого входять як судді, так і комерційні судді, делеговані діловою спільнотою.

У першій частині розкрито особливості формування та процесуальні особливості вирішення справ за участю комерційних суддів у Німеччині. Автор робить короткий екскурс в історію виникнення цього інституту, аналізує його розвиток, нормативне регулювання та сучасне застосування. Висвітлює питання мотивації комерційних суддів, поширеності практики їх залучення до вирішення справ, довіри до цієї інституції в німецькому суспільстві.

У другій частині описано історію виникнення та розвитку інституту вирішення спорів змішаним складом суду на територіях, що складають сучасну Україну, з ХІІ сторіччя і до 1920 року. Також автор досліджує історію становлення державного арбітражу в радянський час і його вплив на формування господарських судів у сучасному вигляді, аналізує причини невдачі судових реформ та низької довіри до судів з боку бізнесу, а також можливість повернення до практики вирішення справ комерційними суддями, розглядає пропоновані механізми запровадження змішаного складу суду у формі присяжних для розгляду господарських справ в Україні.
Переглянути PDF
пов'язані публікації