Марія Скоропад,
Марта Береза, юристка Фундації DEJURE

жовтень 2020 року
Оновлено: вересень 2023 року
Хто і як втручався в автоматизовану систему документообігу суду?
Аналіз вироків за статтею 376–1 КК України
Для подолання корупції одними із найефективніших є механізми, які мінімізують дискрецію посадових осіб, які приймають рішення. Протягом тривалого часу значним корупційним ризиком в судах була дискреція голів судів по розподілу справ між суддями. Обмежити її через встановлення певних критеріїв розподілу було досить важко. Тому законодавець вирішив максимально усунути людей від процесу прийняття рішень у цій сфері й автоматизувати його.

Автоматизована система документообігу судів (АСДС) стала тим механізмом, який зменшив вплив «людського чинника» під час прийняття рішень у судовій гілці влади, зокрема, розподілі справ між суддями. Проте, і цю систему іноді й досі намагаються використовувати для своїх приватних інтересів. Детальніше про втручання в роботу АСДС, я розповім у цій статті.
Що таке автоматизована система документообігу?
У 2009 році Україна запровадила в судах АСДС. Це сукупність програм, у яких працівники суду здійснюють низку дій, пов'язаних із розглядом судової справи, зокрема: розподіляють справи між суддями, обліковують судові справи та реєструють вхідні процесуальні документи, а також формують оригінали електронних судових рішень та завантажують їх до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄРСР).

Головним нововведенням системи, усе ж, стала автоматизована система розподілу справ між суддями. Якщо раніше, до введення системи, справи в ручному режимі між суддями розподіляли голови судів, то з того часу система автоматично визначала суддю за принципом випадковості (з урахуванням його/ її завантаженості, спеціалізації).

Таке нововведення, передусім, було спричинене корупціогенністю механізму розподілу справ головами судів, що, у певний період часу, було ледь не звичайною практикою по країні.

З інтерв'ю Радіо Свобода:

Віталій Титич
адвокат, екс-член Громадської ради доброчесності
– Якщо взяти 2007–2008 рік, це якраз розквіт судової корупції, була така послуга, яка коштувала конкретних грошей — ставили залежно від суду про розподіл справи на конкретного суддю. Це завжди була прерогатива голів судів.

Я пам'ятаю, у Києві по господарському суду називалася сума від 300 до 500 доларів. Брали якраз помічники суддів, на яких треба було розписати. За їхніми словами, вони передавали ці гроші голові суду, який здійснював цей розподіл.

АСДС справді є тим інструментом, який може зменшити ризик ухвалення неправосудних рішень, проте має свою слабку сторону. Cистема лише частково незалежна від людського фактору: документи чи певні дані, на основі яких вона здійснює розподіл справ (зокрема про спеціалізацію суддів, їх перебування у відпустці) усе ж вносять до неї працівники суду.

Розуміючи це, законодавець доповнив КК України статтею 376–1, якою криміналізував незаконне втручання в роботу цієї системи. Вона встановлює, що злочином є:

 • умисне внесення неправ­дивих відомостей до АСДС;
 • несвоєчасне внесення відомостей до АСДС;
 • несанк­ціоновані дії з інформацією, що міститься в АСДС;
 • інше втручання в роботу АСДС.

Таким чином, законодавець розумів, що АСДС є важливим інструментом для забезпечення справедливого судочинства й потребує особливого захисту від втручання.
Хто втручався в роботу автоматизованої системи документообігу й реально засуджений за це?
Цікаво, що статтею 376–1 КК України доповнили ще у 2009 році, однак відповідно до ЄРСР за 14 років її існування суди ухвалили за нею лише 7 вироків (всі обвинувальні, 5 з них набрали законної сили).

Отож, перейду до аналізу справ.
Згідно зі статистичними даними Державної судової адміністрації (з листа від 02.09.2020 № /нор/х 5472–20–826/20), станом на 31 грудня 2019 року на розгляді в судах перебувало ще 4 справи щодо злочину, передбаченого статтею 376–1 КК України. Наразі ж згідно з останньою відповіддю ДСА (лист від 11.08.2023 №інф/Б850-23-822/23) вона не обліковує справи цієї категорії.
Яка динаміка розслідувань кримінальних проваджень за ст. 376–1 КК України?
Залишається лише здогадуватися, чи така настільки мала кількість вироків за ст. 376–1 КК України свідчить про високу доброчесність працівників судів, чи все ж факти втручання в АСДС залишаються невиявленими, або ж не розслідуються належним чином.

Але щонайменше останнє можна спробувати оцінити на базі статистики Офісу Генерального прокурора України. З неї можна зрозуміти, наскільки часто реєструються кримінальні провадження за цією статтею, та як вони рухаються. Наразі розслідування цього злочину підслідне слідчим органам Національної поліції (ч. 1 ст. 216 КПК).

Нижче подаю таблицю з інформацією, сформовану на основі звітів «Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування» за 2013–2020 роки.
*стовпець «Обліковано» в цій таблиці відображає кількість активних (не закритих проваджень) за ст. 376–1 КК України, що зареєстровані в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань на кінець звітного року.

** П.п. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК передбачають закриття провадження з таких підстав:
 • встановлено відсутність події кримінального правопорушення;
 • встановлено відсутність у діянні складу кримінального правопорушення;
 • набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою;
 • існування вироку по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлено ухвалу суду про закриттю кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;
*** Одне з розслідувань у цьому році було зупинено на підставі ст. 280 КПК — невідоме місцезнаходження підозрюваного.
Як вбачається з таблиці, незважаючи на значну кількість зареєстрованих проваджень, лише в 52 провадженні були вручені підозри. Натомість, кількість справ, у яких провадження було закрито на підставі п.п. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України протягом 2013–2023 років (загалом закрили 249 справ), майже в п'ять разів перевищує кількість справ, у яких було вручено підозру. Вірогідно, що більшість із них була закрита з підстав відсутності події злочину.

Беручи до уваги той факт, що відсутність події злочину значною мірою залежить від доказування, а кількість справ, у яких було закрито провадження є значно більшою за ті, у яких було вручено підозру, виникає сумнів, чи справді у всіх випадках були підстави для закриття провадження.

Адвокат та член Громадської ради доброчесності Роман Маселко вважає, що багато втручань у автоматизовану систему залишаються безкарними:

Роман Маселко
адвокат, член Громадської ради доброчесності
– Відомі факти очевидного втручання в автоматизовану систему, які чомусь не призвели хоча б до підозр. Так під час Революції Гідності явно незаконно розподілялись справи щодо учасників поїздки до Межигір'я Віктора Януковича. Тоді справи, які надійшли до Печерського суду вручну розподілялись на двох суддів — Віктора Кицюка та Оксану Царевич, які всіх засуджували попри відсутність жодних доказів вини водіїв. У ході кримінального провадження експертиза встановила, що в автоматизовану систему було втручання. Однак досі за це ніхто не покараний, а керівниця апарату суду продовжує працювати на цій посаді.

Ще один кричущий випадок — масове втручання в автоматизовану систему в Уманському міськрайонному суді Черкаської області. Ще у 2016 році аудит виявив понад 46 000 незаконних внесень інформації в систему. Однак досі нікого не покарано. Доля кримінального провадження невідома.

Дуже важливим буде результат у справі наймасштабнішої маніпуляції з автоматизованою системою, відомої як схема «Татькова-Ємельянова». Декілька років ця схема дозволяла визначати потрібних суддів на конкретні справи й була невичерпним джерелом корупції. Артуру Ємельянову та іншим оголошено підозри. Кримінальне провадження завершене ще в липні 2018 року, але підозрювані досі тягнуть з ознайомленням зі справою.
Висновки
 • АСДС є механізмом, який має велику вагу у забезпеченні безстороннього судового розгляду та мінімізації корупції. Тому вона потребує особливої охорони з-боку кримінального законодавства — втручання в її роботу було криміналізоване.

 • Судовий розгляд злочинів, передбачених ст. 376–1 КК України, мав такі особливості:
  • За 11 років існування статті 376–1 КК України суди ухвалили за нею лише 7 вироків (всі обвинувальні, 5 з них набрали законної сили).
  • У 7 справах із вироками обвинуваченими тричі були секретарі судових засідань, тричі — працівники апарату суду (зокрема, керівник апарату), та лише раз — суддя (вирок щодо судді був пізніше скасований).
  • Злочини вчинялися так: накладення в АСДС обмежень, аби справа потрапила на бажаного суддю; виготовлення підроблених судових рішень; нереєстрації матеріалів судових справ в АСДС у день їх надходження, неправомірної заміни імен учасників справ в АСДС.

 • Попри незначну кількість вироків, кількість випадків проведення досудового розслідування відповідних злочинів є значно більшою. Динаміка виглядає таким чином:
  • Пік активності досудового розслідування за ст. 376–1 КК України припадає на 2018 рік, коли на досудовому розслідуванні перебувало аж 83 провадження. Того ж року у 26 провадженнях були вручені підозри та направлені до суду обвинувальні акти.
  • Більшість справ на етапі досудового розслідування закривали в порівнянні з кількістю справ, у яких було хоча б повідомлено про підозру (різниця перевищує 4 рази).
Пов'язані матеріали