Оновлені ВРП і ВККС
ЩО ТРЕБА ДЛЯ СПРАВДІ НЕЗАЛЕЖНОГО СУДУ В УКРАЇНІ?
очищення судів можливе лише з незалежними і доброчесними органами суддівського врядування
Очищення і оновлення судів
довіра до судової влади з'явиться лише в разі звільнення всіх недоброчесних суддів, від Верховного Суду і до районних судів, і добору нових суддів з бездоганною репутацією
лише незалежний адміністративний суд зможе зберегти оновлені ВРП і ВККС і гарантувати, що недоброчесні судді не повернуться на свої посади
лише незалежний КС зможе гарантувати, що судова реформа не буде свавільно визнана неконституційною і скасована
Оновлений Конституційний Суд
Нова якість адміністративного судочинства
26 травня 2020
Оновлені ВРП і ВККС
ЩО ТРЕБА ДЛЯ СПРАВДІ НЕЗАЛЕЖНОГО СУДУ В УКРАЇНІ?
очищення судів можливе лише з незалежними і доброчесними органами суддівського врядування
Очищення і оновлення судів
довіра до судової влади з'явиться лише в разі звільнення всіх недоброчесних суддів, від Верховного Суду і до районних судів, і добору нових суддів з бездоганною репутацією
лише незалежний адміністративний суд зможе зберегти оновлені ВРП і ВККС і гарантувати, що недоброчесні судді не повернуться на свої посади
лише незалежний КС зможе гарантувати, що судова реформа не буде свавільно визнана неконституційною і скасована
Оновлений Конституційний Суд
Нова якість адміністративного судочинства
26 травня 2020
Оновлені ВРП і ВККС
ЩО ТРЕБА ДЛЯ СПРАВДІ НЕЗАЛЕЖНОГО СУДУ В УКРАЇНІ?
очищення судів можливе лише з незалежними і доброчесними органами суддівського врядування
Очищення і оновлення судів
довіра до судової влади з'явиться лише в разі звільнення всіх недоброчесних суддів, від Верховного Суду і до районних судів, і добору нових суддів з бездоганною репутацією
лише незалежний адміністративний суд зможе зберегти оновлені ВРП і ВККС і гарантувати, що недоброчесні судді не повернуться на свої посади
лише незалежний КС зможе гарантувати, що судова реформа не буде свавільно визнана неконституційною і скасована
Оновлений Конституційний Суд
Нова якість адміністративного судочинства
Оновлені ВРП і ВККС
УМОВА
1
ВККС
•••
 • перезапуск конкурсу до ВККС;
 • позбавлення ВРП вирішального впливу на конкурс;
 • Конкурсна комісія складається з 3 міжнародних експертів; 3 суддів/суддів у відставці, визначених Радою суддів; 3 осіб, визначених ГРД;
 • персональний склад Конкурсної комісії затверджує міністр юстиції на підставі пропозицій міжнародних організацій, Ради суддів і ГРД (жодної дискреції);
 • обов’язок ВККС запровадити чіткі і передбачувані критерії оцінювання суддів;
 • інституціоналізація ГРД, негативний висновок ГРД може подолати 15 з 16 членів ВККС, додатково до теперішніх повноважень ГРД може за власною ініціативою поза межами кваліфікаційного оцінювання подавати дисциплінарні скарги на будь-якого суддю з автоматичним відкриттям дисциплінарних проваджень, ГРД може ініціювати перед НАЗК проведення моніторингу способу життя судді.
•••••
 • міжнародні організації, Рада суддів та ГРД пропонують осіб до складу Конкурсної комісії;
 • міністр юстиції затверджує персональний склад Конкурсної комісії;
 • Конкурсна комісія проводить конкурс до ВККС;
 • ВРП затверджує персональний склад ВККС.
ВРП
Для повного перезавантаження ВРП та формування її на нових засадах із більшим залученням громадських експертів потрібні зміни до Конституції.
Для повного перезавантаження ВРП та формування її на нових засадах із більшим залученням громадських експертів потрібні зміни до Конституції.
•••
 • повноваження членів ВРП, які всупереч Конституції обіймають свої посади два строки поспіль (були членами останнього складу Вищої ради юстиції), припиняються законом;
 • невідповідність критерію доброчесності — обставина, несумісна з посадою члена ВРП;
 • створення незалежної Етичної комісії у складі 3 міжнародних експертів; 3 суддів/суддів у відставці, визначених Радою суддів; 3 осіб, визначених ГРД;
 • персональний склад Етичної комісії затверджує Міністр юстиції на підставі пропозицій міжнародних організацій, Ради суддів і ГРД (жодної дискреції);
 • Етична комісія одноразово перевіряє всіх членів ВРП на відповідність критерію доброчесності;
 • підтверджена висновком Етичної комісії невідповідність члена ВРП критерію доброчесності означає його несумісність з посадою та припинення повноважень за законом;
 • нова процедура добору членів ВРП: конкурс проводить Конкурсна комісія (та ж що і до ВККС). Комісія перевіряє всіх кандидатів на відповідність критерію доброчесності, призначеним може бути тільки кандидат, який отримав позитивний висновок Конкурсної комісії. У голосуванні з’їзду суддів щодо призначення десяти членів ВРП бере участь увесь суддівський корпус в електронний спосіб;
 • новий склад дисциплінарних палат ВРП: 50% — судді, 50% — громадські експерти, рекомендовані за результатом конкурсу Конкурсною комісією.
•••••
 • міжнародні організації, Рада суддів та ГРД пропонують осіб до складу Етичної комісії;
 • міністр юстиції затверджує персональний склад Етичної комісії;
 • Етична комісія перевіряє членів ВРП на відповідність принципу доброчесності;
 • повноваження членів ВРП, які не відповідають принципу доброчесності, припиняються;
 • Конкурсна комісія проводить конкурс на вакантні посади у ВРП;
 • суб'єкти призначення призначають до складу ВРП кандидатів, які відповідають критерію доброчесності за результатами перевірки Конкурсної комісії;
 • Конкурсна комісія проводить конкурс до дисциплінарних палат ВРП та рекомендує кандидатів до призначення;
 • ВРП формує персональний склад дисциплінарних палат.
Очищення і оновлення судів
УМОВА
2
Верховний Суд
•••
 • створення окремої палати у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду (ВС), яка здійснює касаційний перегляд рішень Вищого антикорупційного суду (судді палати обираються за процедурою, аналогічною до добору суддів ВАКС);
 • ГРД може ініціювати дисциплінарні провадження щодо суддів ВС, зокрема і тих, які отримали негативні висновки ГРД під час конкурсу до ВС.
•••••
 • ГРД перевіряє суддів ВС на відповідність критерію доброчесності і в разі наявності підстав ініціює дисциплінарні провадження;
 • дисциплінарні палати ВРП проводять дисциплінарні провадження щодо суддів ВС за скаргами ГРД та в разі наявності підстав недоброчесні судді звільняються з посад;
 • нова ВККС проводить добір до окремої палати для перегляду рішень ВАКС;
 • комісія з міжнародними експертами перевіряє кандидатів на доброчесність та ветує недоброчесних;
 • ВРП рекомендує суддів до призначення на посади у окрему палату.
Перша і друга інстанції
•••
 • ГРД здійснює перевірку доброчесності кандидатів до судів першої інстанції;
 • реорганізація чи ліквідація суду, утвореного до набрання чинності конституційними змінами щодо правосуддя у 2016 році, має наслідком конкурс до нового суду (пп. 5 п. 16-1 Перехідних положень Конституції).
•••••
 • ВККС завершує кваліфікаційне оцінювання у першій і другій інстанціях;
 • ВРП звільняє суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання;
 • ВККС добирає суддів на вакантні посади у судах першої та другої інстанцій, ГРД перевіряє кандидатів на доброчесність;
 • ВРП рекомендує суддів до призначення.
Нова якість адміністративного судочинства
УМОВА
3
Адміністративний суд для розгляду справ національного рівня
•••
 • Ексклюзивна юрисдикція ОАСК (судовий перегляд рішень всіх державних органів національного рівня) передається до суду, судді якого добираються за процедурою, аналогічною до добору суддів ВАКС;
 • ОАСК стає звичайним адміністративним судом або об’єднується із Київським окружним адміністративним судом, внаслідок чого створюється новий адміністративний суд, юрисдикція якого поширюється на м. Київ та Київську область.
•••••
 • нова ВККС проводить добір до суду, який здійснюватиме судовий перегляд рішень всіх державних органів національного рівня, а також добір до новоствореного адміністративного суду для Києва та Київської області;
 • комісія з міжнародними експертами перевіряє на доброчесність кандидатів до суду, який здійснюватиме судовий перегляд рішень всіх державних органів національного рівня, та ветує недоброчесних;
 • ГРД перевіряє на доброчесність кандидатів до новоствореного адміністративного суду для Києва та Київської області;
 • ВРП рекомендує суддів до призначення на посади до суду, який здійснюватиме судовий перегляд рішень всіх державних органів національного рівня, та до новоствореного адміністративного суду для Києва та Київської області.
УМОВА
4
Оновлений Конституційний Суд
•••
 • нова процедура конкурсу для суддів Конституційного суду (КС): всіх кандидатів добирає одна незалежна конкурсна комісія, яка складається з експертів, підтриманих міжнародними партнерами, а в подальшому формується шляхом кооптації. Комісія перевіряє кандидатів на відповідність новим конституційним вимогам (високі моральні якості та визнаний рівень компетентності);
 • суб'єкти призначення призначають суддями КС лише кандидатів, рекомендованих конкурсною комісією;
 • у голосуванні з’їзду суддів щодо призначення третини суддів КС бере участь увесь суддівський корпус в електронний спосіб.
•••••
 • конкурсна комісія, яка складається з експертів, підтриманих міжнародними партнерами, проводить конкурс на вакантні посади в КС;
 • суб'єкти призначення призначають суддями КС кандидатів, рекомендованих конкурсною комісією;
 • у 2025 році більшість суддів КС призначені за новою процедурою, яка забезпечує високий рівень їхньої доброчесності та відповідність новим конституційним вимогам.
Умовні позначення
Не розпочалось
Завершено
В процесі
Завершено з недоліками
Провалено