2018


Звіт

Правосуддя для неповнолітніх: міжнародний досвід та концепція закону для України

Метою Звіту є здійснення порівняльного аналізу австрійських, польських та грузинських законодавчих актів щодо правосуддя для дітей, відповідного Модельного Закону ООН та пов’язаних офіційних коментарів і надання на основі цього аналізу рекомендацій щодо структури і форми українького законодавчого акту щодо правосуддя для дітей, його базових принципів та цінностей. >>

 

Звіт

Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх. Перший рік роботи

За підтримки представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Фундація DEJURE реалізує проект «Інституційна підтримка Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх». Запрошуємо ознайомитися з досягненнями та успіхами першого року роботи органу. >>

 

Коментар до закону

Все, що ви хотіли запитати про Вищий антикорупційний суд

13 червня 2018 року був офіційно оприлюднений текст Закону України «Про Вищий антикорупційний суд». Про намір влади створити цей судовий орган містилася згадка ще у президентському Законі «Про судоустрій і статус суддів» від 2016 року. Втім, задля реальних кроків зі створенні умов для його функціонування знадобилося цілих два роки і дипломатичний тиск держав-партнерів України, Світового банку, Ради Європи, навіть МВФ. Отже, що являє собою ухвалений закон і що таке Вищий антикорупційний суд? >>

 

Звіт

Громадські роботи для неповнолітніх правопорушників

Звіт представляє результати експертного обговорення проблематики застосування, виконання та відбування неповнолітніми правопорушниками громадських робіт, що відбулося 31 жовтня 2017 року в Міністрестві юстиції України. >>

 

Звіт

Формування нового Верховного Суду: ключові уроки

Це дослідження спрямоване на виявлення і систематизацію проблем та помилок, допущених під час фор- мування нового Верховного Суду з метою запобігти цим проблемам у майбутньому — під час добору суддів до нових судів, а також у процедурах кваліфікаційного оцінювання суддів. >>

 

Аналітичний звіт

Конкурс до Контитуційного Суду України

Документ досліджує реалізацію конкурсних засад відбору суддів до Конституційного Суду, передбачених новим Законом «Про Конституційний Суд України». У ньому розглянуті процедури добору суддів всіма суб’єктами, які їх призначають, та висвітлюються виявлені порушення та недоліки. За результатами аналізу надаються рекомендації щодо забезпечення змагального характеру відбору суддів та підвищення його прозорості. >>

 

Аналітика

Узагальнення практики Громадської ради доброчесності з аналізу на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду

У публікації описаний український досвід першого громадського органу в судовій системі, зокрема участь громадськості в процесі аналізу кандидатів до Верховного Суду. В документі вдалося систематизувати 134 висновки Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидатів до Верховного Суду критеріям доброчесності та професійної етики. Фактично, це методологія, за якою працюватиме у майбутньому Громадська рада доброчесності. Документ стане у нагоді як представникам судових органів влади, так і самим суддям, оскільки містить рекомендації щодо доброчесної та етичної діяльності на майбутнє. >>

 

Полісі-бріф

Взаємодія громадськості та влади у процесі добору та оцінюванні судової влади: пошук ефективної моделі

Документ описує правове регулювання статусу Громадської ради доброчесності, аналізує закордонний досвід участі громадськості у відборі суддів та шукає шляхи вирішення проблеми, пропонуючи три моделі. За результатами аналізу сформовані пропозиції та рекомендації щодо повноцінної та ефективної взаємодії громадськості та влади під час реформування судової влади. >>

 

2017


Аналітичний коментар

Зміни до ЦПК і ГПК: нові можливості

Викладені у матеріалі ключові аспекти змін судового процесу уніфікують цивільний і господарський процеси, закладаючи основу подальшої оптимізації судової системи на основі цивільного процесуального законодавства та виокремлення певних особливостей вирішення господарських спорів. Зазначеним процесам мають відповідати зміни матеріально-правового регулювання комерційних відносин в межах цивільного права, в тому числі уніфікація цивільного і господарського кодексів, що наразі затримується. >>

 

Коментар до законодавчих ініціатив

Третейські суди на шляху відновлення довіри і здобуття популярності

Законодавство в частині регулювання третейського розгляду потребує значного вдосконалення, для побудови системи третейських судів, яка за ефективністю та структурою буде аналогічною існуючим у розвинених країнах Європи та світу. >>

 

Брошура

Третейські суди як альтернатива державному судочинству

Після ухвалення і впровадження запропонованих змін в Україні існуватиме невелика кількість третейських судів при відомих організаціях, які матимуть рівну державним судам компетенцію (окрім спорів публічної сфери). Також діятимуть механізми судового контролю та існуватиме самоконтроль якості розгляду з боку спільноти третейських суддів. >>

 

Результати аналізу

Відповіді, отримані Міністерством юстиції щодо питання призначення, виконання та відбування неповнолітніми громадських робіт

Документ містить результати аналізу отриманих Міністерством юстиції України відповідей судових органів та органів місцевого самоврядування щодо призначення, виконання і відбування неповнолітніми громадських робіт, а також пропозиції та рекомендації стосовно можливостей розширення застосування та ефективного виконання громадських робіт. >>

 

Аналітика

Вища рада правосуддя і добір до нового Верховного суду: випробування конфліктами інтересів

Матеріал описує, що таке конфлікт інтересів, якими вони бувають і які вже виникли у членів Вищої ради правосуддя (ВРП) через наявність серед переможців конкурсу до нового Верховного Суду членів ВРП. >>

 

Методологія

Виявлення конфлікту інтересів у членів Вищої ради правосуддя під час розляду питань щодо кандидатів на посаду судді

Закон зобов’язує членів Вищої ради правосуддя уникати конфліктів інтересів під час розгляду кандидатур переможців конкурсу до нового Верховного Суду для подання на призначення Президенту України. Експерти Фундації DEJURE розробили методологічні рекомендації з виявлення конфліктів інтересів для застосування самою ВРП та усіма, хто спостерігатиме за процесом. >>

 

Концепція

Удосконалення роботи третейських судів з метою покращення якості третейського вирішення цивільних і господарських спорів

Концепція передбачає комплекс заходів з підвищення якості третейських установ, через встановлення вимог до їх засновників, з поступовим розширенням компетенції третейських судів, які будуть відповідати новим додатковим вимогам. Від цих процесів має бути усунена держава, та відбуватися вони мають через самоврядні процедури. Реалізація реформи третейських судів полягає в наступній розробці та ухваленню закону про внесення змін до законодавства про третейські суди. >>