правосуддя для бізнесу

Мета напрямку

Розвиток юрисдикційних механізмів захисту прав у комерційній сфері.

Проблема

Виділення цього напрямку в окремий та пріоритетний є важливим через необхідність покращення інвестиційного клімату, та побудови рівних умов ведення бізнесу в країні, його захищеності.

Напрям охоплює як вдосконалення існуючих юрисдикційних механізмів, так і розвиток нових, відповідно до досвіду країн Європи та світу.  

Завдання

В межах судової реформи має вдосконалюватися законодавство і функціонування судів, які вирішують господарські спори, на засадах:

  • cпеціалізації, що передбачає концентрацію спорів, які виникають у комерційній сфері, в межах юрисдикції спеціалізованих господарських судів;
  • додаткових гарантій забезпечення рівності перед судом сторін спору, незалежності та непідкупності, які мають реалізуватися через вирішення великих комерційних спорів судом за участю присяжних для розгляду господарських справ.

Окрім цього, передбачається впровадження альтернативних способів вирішення спорів:

  • зміцнення та підтримка арбітражу як реальної альтернативи державним судам;
  • здійснення реформи третейських судів;
  • впровадження практики медіації для вирішення бізнес-суперечок.

Для ознайомлення із Концепцією з вдосконалення механізмів третейського розгляду, автором якої є Тарас Шепель, Голова Третейської палати України, співзасновник Фундації DeJuRe, керівник програмного напрямку “Правосуддя для бізнесу”, натисніть тут.